European ODR platform

Med klager, der ikke kan løses i fælles høring, har forbrugeren mulighed for at 5. kontakte Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Stichting WebwinkelKeur mægler gratis. Hvis der ikke er nogen løsning efter mæglingen, har forbrugeren mulighed for at indgive klagen til Stichting GeschilOnline, Stichting GeschilOnlines beslutning er bindende. Forbrugeren og iværksætteren er enig i denne bindende beslutning. Indsendelsen af en tvist til voldgiften er ikke gratis. Forbrugeren skal betale omkostningerne ved voldgiften. Desuden kan beboere, der bor i EU, bruge den europæiske tvistbilæggelsesplatform til at indgive en klage for at nå til en udenretslig løsning. Denne platform er tilgængelig på http://ec.europa.eu/odr, men vi vil råde dig til først at kontakte Stichting WebwinkelKeur.