Privacy Policy

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger VEBOS BV


Om vores privatlivspolitik

VEBOS BV bekymrer sig meget om dit privatliv. Vi behandler derfor kun data, som vi har brug for til (forbedring) af vores tjenester, og håndterer de oplysninger, vi har indsamlet om dig og din brug af vores tjenester med omhu. Vi gør aldrig dine data tilgængelige for tredjeparter til kommercielle formål.

Denne privatlivspolitik gælder for brugen af hjemmesiden og de tjenester, der leveres af VEBOS BV. Ikrafttrædelsesdatoen for gyldigheden af disse vilkår og betingelser er 05/05/2021, med offentliggørelsen af en ny version gyldigheden af alle tidligere versioner udløber. Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke data om dig der indsamles af os, hvad disse data bruges til, og med hvem og på hvilke betingelser disse data kan deles med tredjeparter. Vi forklarer dig også, hvordan vi opbevarer dine data, og hvordan vi beskytter dine data mod misbrug, og hvilke rettigheder du har med hensyn til de personoplysninger, du giver os.

Hvis du har spørgsmål om vores privatlivspolitik, bedes du kontakte vores kontaktperson for beskyttelse af personlige oplysninger, du vil finde kontaktoplysningerne i slutningen af vores privatlivspolitik.


Om databehandling

Nedenfor kan du læse, hvordan vi behandler dine data, hvor vi opbevarer dem eller får dem gemt, hvilke sikkerhedsteknikker vi bruger, og for hvem dataene er gennemsigtige.

 

Webshop-software

Magento

 

Vores webshop er udviklet med software fra Magento. Personoplysninger, som du stiller til rådighed for os med henblik på vores tjenester, vil blive delt med denne part. Magento har adgang til dine data for at give os (teknisk) support, de vil aldrig bruge dine data til andre formål. Magento er forpligtet til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger baseret på den aftale, vi har indgået med dem. Disse sikkerhedsforanstaltninger består af anvendelse af SSL-kryptering, en stærk adgangskodepolitik og sikker datalagring. Magento forbeholder sig ret til at dele indsamlede data inden for sin egen gruppe og tilknyttede partnere for yderligere at forbedre tjenesten. Magento tager højde for de gældende lovlige opbevaringsperioder for (personlige) data.

Vores webshop er udviklet med software fra Magento, vi har valgt PCExtreme til vores webhosting. Personoplysninger, som du stiller til rådighed for os med henblik på vores tjenester, vil blive delt med denne part. PCExtreme har adgang til dine data for at give os (teknisk) support, de vil aldrig bruge dine data til andre formål. PCExtreme er forpligtet til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger på grundlag af den aftale, vi har indgået med dem. Disse sikkerhedsforanstaltninger består af anvendelsen af SSL-kryptering og en stærk adgangskodepolitik. Der foretages regelmæssige sikkerhedskopier for at forhindre tab af data.

 

Webhosting

PCExtreme

Vi tager webhosting og e-mail-tjenester fra PCExtreme. PCExtreme behandler personoplysninger på vores vegne og bruger ikke dine data til egne formål. Denne part kan dog indsamle metadata om brugen af tjenesterne. Dette er ikke personoplysninger. PCExtreme har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre tab og uautoriseret brug af dine personoplysninger. PCExtreme er forpligtet til at opretholde fortroligheden i henhold til aftalen.

Vi bruger PCExtremes tjenester til vores almindelige forretnings-e-mail-trafik. Denne part har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre misbrug, tab og korruption af dine og vores data så meget som muligt. PCExtreme har ikke adgang til vores postkasse, og vi behandler al vores e-mail-trafik fortroligt.

 

Betalingsprocessorer

Sisow

Vi bruger Sisows platform til at håndtere (en del af) betalingerne i vores webshop. Sisow behandler dit navn, adresse og opholdsoplysninger og dine betalingsoplysninger, f.eks. din bankkonto eller dit kreditkortnummer. Sisow har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Sisow forbeholder sig ret til at bruge dine data til yderligere at forbedre tjenesten og til at dele (anonymiserede) data med tredjeparter i forbindelse hermed. I tilfælde af en ansøgning om en udskudt betaling (kreditfacilitet) deler Sisow personoplysninger og oplysninger om din økonomiske situation med kreditvurderingsbureauer. Alle ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger gælder også for de dele af Sisows tjenester, som de engagerer tredjeparter for. Sisow opbevarer ikke dine data længere end tilladt inden for de lovbestemte frister.

 

Gæstevurderingerne

WebshopKeur

Vi indsamler anmeldelser via WebwinkelKeur-platformen. Hvis du forlader en anmeldelse via WebwinkelKeur, er du forpligtet til at oplyse navn og e-mail-adresse. WebwinkelKeur deler disse data med os, så vi kan linke anmeldelsen til din ordre. WebwinkelKeur offentliggør også dit navn på sin egen hjemmeside. I nogle tilfælde kan WebwinkelKeur kontakte dig for at give en forklaring på din anmeldelse. I tilfælde af at vi inviterer dig til at skrive en anmeldelse, deler vi dit navn og din e-mail-adresse med WebwinkelKeur. De bruger kun disse data til at invitere dig til at skrive en anmeldelse. WebwinkelKeur har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. WebwinkelKeur forbeholder sig ret til at engagere tredjeparter med henblik på at levere de tjenester, som vi har givet WebwinkelKeur tilladelse til. Alle ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger gælder også for de dele af tjenesten, som WebwinkelKeur engagerer tredjeparter for.

 

Forsendelse og logistik

DPD

Hvis du bestiller hos os, er det vores opgave at få din pakke leveret til dig. Vi gør

brug af DPD's tjenester til at udføre leverancerne. Det er derfor nødvendigt, at vi deler dit navn, adresse og opholdsoplysninger med DPD. DPD bruger kun disse data til at udføre aftalen. I tilfælde af at DPD engagerer underleverandører, vil DPD også gøre dine data tilgængelige for disse parter.

 

Fakturering og regnskab

Hurtig start

Vi bruger Snelstarts tjenester til at holde styr på vores administration og regnskab. Vi deler dit navn, adresse og opholdsoplysninger og oplysninger om din ordre. Disse data bruges til at administrere salgsfakturaer. Dine personoplysninger vil blive sendt og opbevaret på en beskyttet måde. Snelstart er forpligtet til at opretholde fortroligheden og vil behandle dine data fortroligt. Snelstart bruger ikke dine personoplysninger til andre formål end dem, der er beskrevet ovenfor.

 

Eksterne salgskanaler

Bol.com

Vi sælger (en del af) vores varer via platformen af Bol.com. Hvis du afgiver en ordre via denne platform, vil Bol.com dele din ordre og dine personoplysninger med os. Vi bruger disse oplysninger til at behandle din ordre. Vi håndterer dine data fortroligt og har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab og uautoriseret brug.

Amazon

Vi sælger (en del af) vores varer via Amazons platform. Hvis du afgiver en ordre via denne platform, vil Amazon dele din ordre og dine personlige data med os. Vi bruger disse oplysninger til at behandle din ordre. Vi håndterer dine data fortroligt og har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod tab og uautoriseret brug.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan VEBOS BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

I henhold til gældende hollandsk og europæisk lovgivning har du som registrerede visse rettigheder med hensyn til de personoplysninger, der behandles af eller på vores vegne. Nedenfor forklarer vi, hvilke rettigheder disse er, og hvordan du kan påberåbe dig disse rettigheder. For at forhindre misbrug sender vi i princippet kun kopier og kopier af dine data til din e-mail-adresse, som vi allerede kender. I tilfælde af at du ønsker at modtage dataene på en anden e-mail-adresse eller for eksempel med posten, vil vi bede dig om at identificere dig selv. Vi fører optegnelser over afsluttede anmodninger, i tilfælde af en glemme anmodning, vi administrerer anonymiserede data. Du vil modtage alle kopier og kopier af data i det maskinlæsbare dataformat, som vi bruger i vores systemer. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til den hollandske databeskyttelsesmyndighed, hvis du har mistanke om, at vi bruger dine personoplysninger på den forkerte måde.

 

Ret til aktindsigt

Du har altid ret til at se de data, som vi behandler eller har behandlet, og som vedrører din person, eller som kan spores tilbage til dig. Du kan rette en anmodning herom til vores kontaktperson om spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Du vil derefter modtage et svar på din anmodning inden for 30 dage. Hvis din anmodning imødekommes, sender vi dig en kopi af alle data med et overblik over de databehandlere, der har disse data, med angivelse af den kategori, hvorunder vi har gemt disse data, på den e-mail-adresse, vi kender.

 

Ret til berigtigelse

Du har altid ret til at få de data, som vi behandler eller har behandlet, der vedrører din person eller kan spores tilbage til dig justeret. Du kan rette en anmodning herom til vores kontaktperson om spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Du vil derefter modtage et svar på din anmodning inden for 30 dage. Hvis din anmodning imødekommes, sender vi dig en bekræftelse på, at oplysningerne er blevet justeret på den e-mail-adresse, vi kender.

 

Ret til begrænsning af behandlingen

Du har altid ret til at begrænse de data, som vi behandler eller har behandlet, og som vedrører din person, eller som kan spores tilbage til dig. Du kan rette en anmodning herom til vores kontaktperson om spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Du vil derefter modtage et svar på din anmodning inden for 30 dage. Hvis din anmodning imødekommes, sender vi dig en bekræftelse på den e-mail-adresse, vi kender, om, at oplysningerne ikke længere vil blive behandlet, før du fjerner begrænsningen.

 

Ret til portabilitet

Du har altid ret til at få de data, som vi behandler eller har behandlet, som vedrører din person, eller som kan spores tilbage til dig, udført af en anden part. Du kan rette en anmodning herom til vores kontaktperson om spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Du vil derefter modtage et svar på din anmodning inden for 30 dage. Hvis din anmodning imødekommes, sender vi dig kopier eller kopier af alle data om dig, som vi har behandlet eller er blevet behandlet af andre databehandlere eller tredjeparter på vores vegne på den e-mail-adresse, vi kender. Efter al sandsynlighed vil vi i et sådant tilfælde ikke længere være i stand til at fortsætte tjenesten, fordi sikker sammenkædning af datafiler ikke længere kan garanteres.

 

Ret til at gøre indsigelse og andre rettigheder

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af eller på vegne af VEBOS BV. Hvis du gør indsigelse, vil vi straks stoppe behandlingen af data, indtil behandlingen af din indsigelse. Hvis din indsigelse er velbegrundet, vil vi gøre kopier og/eller kopier af data, som vi behandler (eller har behandlet), tilgængelige for dig og derefter permanent stoppe behandlingen. Du har også ret til ikke at være underlagt automatiseret individuel beslutningstagning eller profilering. Vi behandler ikke dine data på en sådan måde, at denne ret gælder. Hvis du mener, at dette er tilfældet, bedes du kontakte vores kontaktperson for privatlivets fred.

 

Cookies

Google Analytics

Via vores hjemmeside placeres cookies af det amerikanske firma Google som en del af "Analytics"-tjenesten. Vi bruger denne service til at holde styr på og få rapporter om, hvordan besøgende bruger hjemmesiden. Denne databehandler kan være forpligtet til at give adgang til disse data på grundlag af gældende love og bestemmelser. Vi indsamler oplysninger om din surfingadfærd og deler disse data med Google. Google kan fortolke disse oplysninger sammen med andre datasæt og dermed spore dine bevægelser på internettet. Google bruger disse oplysninger til at tilbyde målrettede reklamer (Adwords) og andre Google-tjenester og -produkter, blandt andet.

Cookies fra tredjepart

I tilfælde af at tredjeparts softwareløsninger bruger cookies, er dette angivet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

Ændringer i politikken til beskyttelse af personlige oplysninger

Vi forbeholder os ret til at ændre vores privatlivspolitik til enhver tid. På denne side finder du dog altid den nyeste version. Hvis den nye privatlivspolitik påvirker den måde, hvorpå vi behandler allerede indsamlede data vedrørende dig, vil vi informere dig via e-mail.

 

Kontaktoplysninger

VEBOS B.V.

Hoofdstraat 61 7921AC Zuidwolde Nederland T (064) 125-4132 E info@vebos.com